Services

Standard Cleaning

การทำความสะอาดรายชั่วโมงที่เหมาะกับบ้านพักอาศัย, คอนโดมีเนียมที่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นประจำ และมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอรายวัน หรือรายสัปดาห์

Deep Cleaning

การทำความสะอาดที่เหมาะกับลูกค้าบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียมที่ต้องการเน้นความสะอาดเฉพาะจุด อาทิ ลิ้นชัก, ตู้, ส่วนระเบียง, ลานซักล้าง ที่มีคราบสกปรกมากเป็นพิเศษ หรือ ส่วนอื่นนอกเหนือจากขอบเขตการทำงาน อาทิ ห้องแม่บ้าน ครัวไทย ฯลฯ เหมาะสำหรับ Service Apartment ที่ต้องการทำความสะอาดก่อนลูกค้าเข้าพักอาศัย (Check-In / Check-Out) หรือเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด หรือไม่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 30 วัน

Big Cleaning

การทำความสะอาดที่เหมาะกับลูกค้าบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม หรือห้องชุดที่ต้องการทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการปรับปรุง (โดยได้ผ่านการทำความสะอาดโดยผู้รับเหมาแล้วระดับหนึ่ง) หรือลูกค้าที่ต้องการความสะอาดครั้งใหญ่ และต้องการการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของงานละเอียด อาทิ กระจกสูง ซอกหลืบ ตู้ ลิ้นชัก หรือห้องต่างๆเพิ่มเติม และเพิ่มการทำความสะอาดส่วนภายนอกตัวบ้าน (ไม่รวมสวนหย่อม) ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงาน เพื่อพร้อมเข้าอยู่อาศัยทันที โดยมาพร้อมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง


First Clean

การทำความสะอาดครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ที่เหมาะกับลูกค้าบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม หรือห้องชุดที่ต้องการทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ด้วยเครื่องมือและทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้พร้อมเข้าอยู่ทันทีหลังจากการทำความสะอาดแล้วเสร็จ

AirBNB Cleaning

การทำความสะอาดสำหรับบ้าน AirBNB ที่เน้นความรวดเร็ว งานสะอาดและละเอียด โดยให้บริการทั้งให้เช่าและซักชุดเครื่องนอน รวมไปถึงจัดเตรียมขนมและน้ำดื้มสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ความสำเร็จสู่ธุรกิจคุณ