การทำความสะอาดที่เหมาะกับลูกค้าบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียมที่ต้องการเน้นความสะอาดเฉพาะจุด อาทิ ลิ้นชัก, ตู้, ส่วนระเบียง, ลานซักล้าง ที่มีคราบสกปรกมากเป็นพิเศษ หรือ ส่วนอื่นนอกเหนือจากขอบเขตการทำงาน อาทิ ห้องแม่บ้าน ครัวไทย ฯลฯ เหมาะสำหรับ Service Apartment ที่ต้องการทำความสะอาดก่อนลูกค้าเข้าพักอาศัย (Check-In / Check-Out) หรือเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด หรือไม่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 30 วัน

Showing all 3 results

Show sidebar