การทำความสะอาดที่เหมาะกับลูกค้าบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม หรือห้องชุดที่ต้องการทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการปรับปรุง (โดยได้ผ่านการทำความสะอาดโดยผู้รับเหมาแล้วระดับหนึ่ง) หรือลูกค้าที่ต้องการความสะอาดครั้งใหญ่ และต้องการการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของงานละเอียด อาทิ กระจกสูง ซอกหลืบ ตู้ ลิ้นชัก หรือห้องต่างๆเพิ่มเติม และเพิ่มการทำความสะอาดส่วนภายนอกตัวบ้าน (ไม่รวมสวนหย่อม) ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงาน เพื่อพร้อมเข้าอยู่อาศัยทันที โดยมาพร้อมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

Showing all 2 results

Show sidebar