"We CLEAN with PASSION"

Our Story

Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ คือผู้ให้บริการแม่บ้านออนไลน์คุณภาพ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของบริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและอาเซียนกว่า 26 ปี

Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งในพุทธศักราช 2561 โดยคุณคณิน อารีวานิช โดยได้ต่อยอดมาจากธุรกิจของครอบครัว นั่นคือบริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 2 ของครอบครัว โดยเริ่มต้นจากการทำความสะอาดให้กับบ้านพักอาศัย และร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเชียงใหม่

ในด้านการบริการและรักษามาตรฐานคุณภาพ Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ มีการพัฒนาและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนเพิ่มเติมตลอดเวลา มากไปกว่านั้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าหัวใจสำคัญของ Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ คือบุคลากร พวกเขาถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กรที่ก่อให้เกิดการพัฒนา Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ จึงได้จัดวางระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เสริมทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ ในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ ความชำนาญ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน

Play Video

Vision

“We CLEAN with PASSION” 

เพราะความสะอาดและสุขอนามัยคือหัวใจสำคัญต่อการใช้ชีวิต Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ จึงไม่หยุดมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพความสะอาดและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประชาคมโลกมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขในการใช้ชีวิต

Mission

พันธกิจ

  • มากกว่าความสะอาดที่ดีที่สุดที่ลูกค้าทุกคนต้องได้รับ Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งประกอบด้วย พนักงานมีความซื่อสัตย์ รวดเร็ว และมีใจรักในการให้บริการ 
  • มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
  • Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาของ Roys Services เราจึงส่งเสริมและสนับสนับสนุนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
  • Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ เชื่อว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการได้มาซึ่งผลกำไร เพราะโลกจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อเราเกื้อกูลกัน
  • Roys Vesta #แม่บ้านออนไลน์ ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตเป็นอันดับ 1 เสมอ เพราะเชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่ เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

"เพราะความสะอาดคือหัวใจสำคัญของสุขภาพที่ดี รอยส์ เวสต้า #แม่บ้านออนไลน์ จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบความสะอาดที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเมื่อลูกค้าของเรามีสุขภาพที่ดี พวกเขาจะมีแรงขับเคลื่อนไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปนั่นเองครับ"

คณิน อารีวานิช

Founder/Chief Executive Officer